RE: FIYAT TALEBI

This is a multi-part message in MIME format.

—-=_Part_7C2E0859DECF4176AB2FBEA03CEF4578
Content-Type: text/html; charset=”UTF-8″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Say=C4=B1n Yetkili,

=C2=A0

2019 y=C4=B1l=C4=B1 i=C3=A7in acentenize uygulanacak fiyatlar=C4=B1m=
=C4=B1z=C4=B1 a=C5=9Fa=C4=9F=C4=B1da bilgilerinize sunmaktan mutluluk duyar=
=C4=B1z.

=C2=A0

=C2=A0

1 Ocak – 31 Mart 2019 | 1 Kas=C4=B1m – 31 Aral=C4=B1k 2019

ACENTE F=C4=B0YATLAR

1 Ocak – 31 Mart 2019 |1 Kas=C4=B1m =E2=80=93 31 Aral=C4=B1k 201=
9=C2=A0

AF=C4=B0=C5=9EE F=C4=B0YATLAR

1 Nisan – 31 Ekim 2019=C2=A0

=C2=A0

ACENTE F=C4=B0YATLAR

1 Nisan – 30 Ekim 2019=
=C2=A0

=C2=A0

AF=C4=B0=C5=9EE F=C4=B0YATLARI

=C2=A0

Standart=C2=A0

Deluxe

Suit

S.with Hammam

=C2=A0

EURO 60

EURO 70

EURO 85

EURO 100

=C2=A0

=C2=A0

EURO 75

EURO 85

EURO 100

EURO 130

=C2=A0

=C2=A0

EURO 70

EURO 85

EURO 100

EURO 130

=C2=A0

=C2=A0

EURO 85

EURO 100

EURO 120

EURO 160

=C2=A0

 • Yukar=C4=B1da acenteniz i=C3=A7in uygulanacak =C3=B6zel komisyo=
  nsuz net fiyatlar=C4=B1m=C4=B1z ve afi=C5=9Fe sat=C4=B1=C5=9F fiyatlar=
  =C4=B1m=C4=B1z
  belirtilmi=C5=9Ftir. Fiyatlar=C4=B1m=
  =C4=B1za kahvalt=C4=B1 ve %8 KDV dahildir
  .=C2=A0
 • OTEL=E2=80=99e Giri=C5=9F saati 14.00, =C3=87=C4=B1k=C4=B1=C5=9F saati =
  12.00=E2=80=99dir. 12.00=E2=80=99den sonra yap=C4=B1lan =C3=A7=C4=B1k=
  =C4=B1=C5=9Flarda yar=C4=B1m g=C3=BCn uygulanacakt=C4=B1r ve yukar=C4=
  =B1da belirtilen =C3=BCcretin =C2=BD=E2=80=99si OTEL=E2=80=99E =C3=B6denece=
  ktir
 • Standart kategori odalarda maksimum 2 ki=C5=9Fi, Deluxe ve Suit ve Suit=
  with Hammam kategori odalarda maksimum 3 ki=C5=9Fi konaklayabilir. Tek =
  veya =C3=A7ift ki=C5=9Fi konaklamada fiyat fark=C4=B1 bulunmamaktad=C4=
  =B1r. 3. ki=C5=9Fi konaklama taleplerinde ek yatak =C3=BCcreti gecelik =
  30 Euro =E2=80=99dur.
 • =C3=87ocuk indirimleri ebeveyn ile ayn=C4=B1 odada ge=C3=A7erlidir. Ebe=
  veyn ile ayn=C4=B1 odada konaklayacak =C3=A7ocuklarda 0-6 ya=C5=9F aras=
  =C4=B1 bir =C3=A7ocuk =C3=BCcretsiz (2. =C3=A7ocuk i=C3=A7in extra ya=
  tak =C3=BCcreti al=C4=B1n=C4=B1r), 7-12 ya=C5=9F =C3=A7ocuk olmas=C4=
  =B1 durumunda ek yatak 20 Euro=E2=80=99dan =C3=BCcretlendi=
  rilir.=C2=A0
 • Acente fiyatlar=C4=B1 otelimiz ile acentan=C4=B1z aras=C4=B1nda gizlidi=
  r ve hi=C3=A7bir ko=C5=9Ful alt=C4=B1nda (telefon, bro=C5=9F=C3=BCr, int=
  ernet v.b.) 3nc=C3=BC =C5=9Fah=C4=B1s veya firmaya a=C3=A7=C4=B1klanamaz=
  . Bu fiyatlar=C4=B1n taraf=C4=B1n=C4=B1zdan 3nc=C3=BC =C5=9Fahsa ya da f=
  irmaya a=C3=A7=C4=B1klanmas=C4=B1 durumunda kontrat=C4=B1n=C4=B1z iptal =
  edilecektir.=C2=A0
 • Belirtilen fiyatlar m=C3=BC=C5=9Fterinin otele giri=C5=9F yapt=C4=B1=
  =C4=9F=C4=B1 g=C3=BCn=C3=BCn T.C Merkez Bankas=C4=B1 d=C3=B6viz al=C4=
  =B1=C5=9F kuru =C3=BCzerinden T=C3=BCrk liras=C4=B1na =C3=A7evrilir.
 • Otel, rezervasyon konfirmasyonu i=C3=A7in =C3=B6deme talep edecektir. =
  =C3=96n =C3=B6demenin mutab=C4=B1k kal=C4=B1nan zamanda yap=C4=B1lmam=
  as=C4=B1 halinde, Otel, yap=C4=B1lan rezervasyonlar=C4=B1 herhangi bir b=
  ildirim zorunlulu=C4=9Fu olmaks=C4=B1z=C4=B1n, tek tarafl=C4=B1 iptal ha=
  kk=C4=B1na sahiptir. Bu durumda Otel=E2=80=99in herhangi bir sorumlulu=
  =C4=9Fu olmay=C4=B1p, Acente ve M=C3=BC=C5=9Fteri, herhangi bir talepte=
  bulunamayacakt=C4=B1r.
 • Cezas=C4=B1z iptal s=C3=BCresi otele giri=C5=9F tarihinden =C3=B6nce 10=
  g=C3=BCnd=C3=BCr. Bu s=C3=BCreyi a=C5=9Fan iptallerde Acente her bir od=
  a i=C3=A7in, =C3=BCcretin tamam=C4=B1n=C4=B1 B&B (oda ve kahvalt=
  =C4=B1) baz=C4=B1nda =C3=B6demeyi taahh=C3=BCt eder. =C4=B0ptaller yaz=C4=
  =B1l=C4=B1 yap=C4=B1lmal=C4=B1, otel taraf=C4=B1ndan onaylanmal=C4=B1d=
  =C4=B1r. =C4=B0ptaller yaz=C4=B1l=C4=B1 yap=C4=B1lmal=C4=B1, otel tar=
  af=C4=B1ndan onaylanmal=C4=B1d=C4=B1r.

iyi =C3=A7al=C4=B1=C5=9Fmalar,

M=C3=BCr=C3=BCvvet =C3=96ZKILI=C3=87(Ms.)=C2=A0

Otel M=C3=BCd=C3=BCr=C3=BC |Hotel Manager=C2=A0

Maze of Cappadocia Hotel | Cappadocia | Turkey=C2=A0

www.mazeofcappadocia.com

Tel=C2=A0 =C2=A0 =C2=
=A0 =C2=A0
: +90 384 219 26 10=C2=A0

Gsm =C2=A0 =C2=A0 : +90 543 901 06 46

Email=C2=A0 =C2=A0 : info@mazeofcappadoc=
ia.com

Adres =C2=A0 : =
Tekelli Mah. Z=C3=BCmr=C3=BC Hoca Sok. No:3 U=C3=A7hisar/Nev=C5=9Fehir

—– Original Message —–
From: RESERVAT=C4=B0ON2 [mailto:reservation2@retrot=
ur.com]

To: INFO@MAZEOFCAPPADOCIA.COM
Sent:
Mon, 13 May 2019 10:10:25 +0300
Subject:

MERHABA =C2=A0,2-5 HAZIRAN ARASI , SNG , DBL , TRP O=
DA FIYATLARINIZI , =C4=B0RAN PAZARI =C4=B0=C3=87=C4=B0N RICA EDER=C4=
=B0Z

—-=_Part_7C2E0859DECF4176AB2FBEA03CEF4578–

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir