RE: 30.04 Anex Tour – Ozel Kapadokya Turu

This is a multi-part message in MIME format.

—-=_Part_A605BA3D012D46C4A0CAF25651ECD2B2
Content-Type: text/html; charset=”UTF-8″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

—– Original Message —– From: Maze of Cappadocia [mailt=
o:info@mazeofcappadocia.com]

To: goktug.araz@vt=
urizm.com
Sent: Mon, 29 Apr 2019 18:34:00 +0300
=
Subject:

Goktu=C4=9F bey,

proforma fat=
ura ektedir.

sayg=C4=B1lar=C4=B1mla,

M=C3=BCr=C3=BCvvet =
=C3=96zk=C4=B1l=C4=B1=C3=A7

—– Original Messa=
ge —–

From: Goktug Araz [mailto:goktug.araz@vturizm.com]
To: info=
@mazeofcappadocia.com
Sent: Mon, 29 Apr 2019 14:11:=
02 +0000
Subject:

v\:=
* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Merhaba M=
=C3=BCr=C3=BCvvet han=C4=B1m,

=C2=A0

Muhasebe =
departman=C4=B1m=C4=B1z=C4=B1n bilgisi do=C4=9Frultusunda;

=C2=A0

Sizden pr=
oforma fatura g=C3=B6ndermenizi rica ederim.

=C2=A0

Te=C5=
=9Fekk=C3=BCrler.

=C2=A0

=C2=A0

=C2=A0

=C2=A0

=C2=A0

=C4=B0yi =C3=A7al=C4=B1=C5=9Fmalar,

Sayg=C4=B1lar=C4=B1mla / =D0=A1 =D1=83=D0=B2=D0=B0=
=D0=B6=D0=B5=D0=BD=D0=B8=D0=B5=D0=BC / Best Regards

=C2=A0

G=C3=B6ktu=C4=9F ARAZ

Tur Operasyon

Tour Operation

=C2=A0

Sogucaksu Ma=
h. Susam Sokak No: 3 Aksu/Antalya/Turkey

Tel.=C2=A0=
=C2=A0=C2=A0=C2=A0 :=C2=A0+ 90 (242) 462 20 64=C2=A0 (ext. 514)

Fax=C2=A0=C2=A0=C2=A0=C2=A0=C2=A0 : + =
90 (242) 324 10 57

Cep=C2=A0=
=C2=A0=C2=A0=C2=A0 : + 90 (537) 950 75 40 (ext. 1437)

goktug.araz@vturizm.com

anextour.com

=C2=A0

=C2=A0

From: Maze of Cappadocia [mailto=
:info@mazeofcappadocia.com]
Sent: Monday, April 29=
, 2019 11:28 AM
To: Goktug Araz <goktug.araz@vtu=
rizm.com>
Cc: Operation Vturizm <operation@vt=
urizm.com>
Subject: RE: 30.04 Anex Tour – Ozel K=
apadokya Turu

=C2=A0

G=C3=B6ktu=C4=9F Bey Merhaba,

Detaylar=C4=
=B1 verilen rezervasyonunuz konfirmedir. Bu rezervasyon i=C3=A7in oda+k=
ahvalt=C4=B1+ Kdv dahil 1000 Tl acentenize fatura edilecektir. =C3=B6dem=
eyi konaklama =C3=B6ncesinde a=C5=9Fa=C4=9F=C4=B1da belirtilen hesap num=
aram=C4=B1za payla=C5=9Fman=C4=B1z=C4=B1 rica ederiz;

hesap sah=
ibi: M=C3=BCr=C3=BCvvet =C3=96zk=C4=B1l=C4=B1=C3=A7. i=C5=9Fbankas=C4=
=B1.

hesap iban: TR23 0006 4000 0015 4001 1139 87=C2=A0

a=C5=9Fa=C4=9F=C4=B1da sizinle acente fiyatlar=C4=
=B1m=C4=B1z=C4=B1 da payla=C5=9F=C4=B1yorum;

2019 y=C4=B1l=C4=B1 i=C3=A7in acentenize uygulanacak fiyatlar=C4=B1m=
=C4=B1z=C4=B1 a=C5=9Fa=C4=9F=C4=B1da bilgilerinize sunmaktan mutluluk duyar=
=C4=B1z.

=C2=A0

=C2=A0

1 Ocak – 31 Mart 2019 | 1 Kas=C4=B1m – 31 Aral=C4=B1k 2019

ACENTE F=C4=B0YATLAR

1 Ocak – 31 Mart 2019 |1 Kas=C4=B1m =E2=80=93 31 Aral=C4=B1k 201=
9
=C2=A0

AF=C4=B0=C5=9EE F=C4=B0YATLAR

1 Nisan – 31 Ekim 2019=C2=A0

=C2=A0

ACENTE F=C4=B0YATLAR

1 Nisan – 30 Ekim 2019=C2=A0

=C2=A0

AF=C4=B0=C5=9EE F=C4=B0YATLARI

=C2=A0

Standart=C2=A0

Deluxe

Suit

S.with Hammam

=C2=A0

EURO 60

EURO 70

EURO 85

EURO 100

=C2=A0

=C2=A0

EURO 75

EURO 85

EURO 100

EURO 130

=C2=A0

=C2=A0

EURO 70

EURO 85

EURO 100

EURO 130

=C2=A0

=C2=A0

EURO 85

EURO 100

EURO 120

EURO 160

=C2=A0

 • Yukar=C4=B1da acenteniz i=C3=
  =A7in uygulanacak =C3=B6zel komisyonsuz net fiyatlar=C4=B1m=C4=B1z =
  ve afi=C5=9Fe sat=C4=B1=C5=9F fiyatlar=C4=B1m=C4=B1z
  belirtilmi=
  =C5=9Ftir. Fiyatlar=C4=B1m=C4=B1za kahvalt=C4=B1 ve %8 KDV dahil=
  dir
  .=C2=A0
 • OTEL=E2=80=99e Giri=C5=9F saati =
  14.00, =C3=87=C4=B1k=C4=B1=C5=9F saati 12.00=E2=80=99dir. 12.00=E2=80=
  =99den sonra yap=C4=B1lan =C3=A7=C4=B1k=C4=B1=C5=9Flarda yar=C4=B1m g=
  =C3=BCn uygulanacakt=C4=B1r ve yukar=C4=B1da belirtilen =C3=BCcretin =C2=
  =BD=E2=80=99si OTEL=E2=80=99E =C3=B6denecektir
 • Standart kategori odalarda maksi=
  mum 2 ki=C5=9Fi, Deluxe ve Suit ve Suit with Hammam kategori odalarda ma=
  ksimum 3 ki=C5=9Fi konaklayabilir. Tek veya =C3=A7ift ki=C5=9Fi konaklam=
  ada fiyat fark=C4=B1 bulunmamaktad=C4=B1r. 3. ki=C5=9Fi konaklama talepl=
  erinde ek yatak =C3=BCcreti gecelik 30 Euro =E2=80=99du=
  r.
 • =C3=87ocuk indirimleri ebeveyn i=
  le ayn=C4=B1 odada ge=C3=A7erlidir. Ebeveyn ile ayn=C4=B1 odada konaklay=
  acak =C3=A7ocuklarda 0-6 ya=C5=9F aras=C4=B1 bir =C3=A7ocuk =C3=BCcretsi=
  z (2. =C3=A7ocuk i=C3=A7in extra yatak =C3=BCcreti al=C4=B1n=C4=B1r), 7-=
  12 ya=C5=9F =C3=A7ocuk olmas=C4=B1 durumunda ek yatak 20 Euro=E2=80=99dan =C3=BCcretlendirilir.=C2=A0
 • Acente fiyatlar=C4=B1 otelimiz i=
  le acentan=C4=B1z aras=C4=B1nda gizlidir ve hi=C3=A7bir ko=C5=9Ful alt=
  =C4=B1nda (telefon, bro=C5=9F=C3=BCr, internet v.b.) 3nc=C3=BC =C5=9Fah=
  =C4=B1s veya firmaya a=C3=A7=C4=B1klanamaz. Bu fiyatlar=C4=B1n taraf=
  =C4=B1n=C4=B1zdan 3nc=C3=BC =C5=9Fahsa ya da firmaya a=C3=A7=C4=B1klanmas=
  =C4=B1 durumunda kontrat=C4=B1n=C4=B1z iptal edilecektir.=C2=A0
 • Belirtilen fiyatlar m=C3=BC=C5=
  =9Fterinin otele giri=C5=9F yapt=C4=B1=C4=9F=C4=B1 g=C3=BCn=C3=BCn T.C =
  Merkez Bankas=C4=B1 d=C3=B6viz al=C4=B1=C5=9F kuru =C3=BCzerinden T=C3=
  =BCrk liras=C4=B1na =C3=A7evrilir.
 • Otel, rezervasyon konfirmasyonu =
  i=C3=A7in =C3=B6deme talep edecektir. =C3=96n =C3=B6demenin mutab=C4=
  =B1k kal=C4=B1nan zamanda yap=C4=B1lmamas=C4=B1 halinde, Otel, yap=C4=B1lan=
  rezervasyonlar=C4=B1 herhangi bir bildirim zorunlulu=C4=9Fu olmaks=C4=
  =B1z=C4=B1n, tek tarafl=C4=B1 iptal hakk=C4=B1na sahiptir. Bu durumda O=
  tel=E2=80=99in herhangi bir sorumlulu=C4=9Fu olmay=C4=B1p, Acente ve M=
  =C3=BC=C5=9Fteri, herhangi bir talepte bulunamayacakt=C4=B1r.
 • Cezas=C4=B1z iptal s=C3=BCresi o=
  tele giri=C5=9F tarihinden =C3=B6nce 10 g=C3=BCnd=C3=BCr. Bu s=C3=BCreyi=
  a=C5=9Fan iptallerde Acente her bir oda i=C3=A7in, =C3=BCcretin tamam=
  =C4=B1n=C4=B1 B&B (oda ve kahvalt=C4=B1) baz=C4=B1nda =C3=B6demeyi =
  taahh=C3=BCt eder. =C4=B0ptaller yaz=C4=B1l=C4=B1 yap=C4=B1lmal=C4=B1, o=
  tel taraf=C4=B1ndan onaylanmal=C4=B1d=C4=B1r. =C4=B0ptaller yaz=C4=B1l=
  =C4=B1 yap=C4=B1lmal=C4=B1, otel taraf=C4=B1ndan onaylanmal=C4=B1d=C4=
  =B1r.

iyi haftalar dilerim,

G=C3=BCne=C5=9Fli Kap=
adokya’dan sayg=C4=B1lar=C4=B1mla,

M=C3=BCr=C3=BCvvet =C3=96ZKILI=C3=87(Ms.)=C2=A0=

Otel M=C3=BCd=C3=BCr=C3=BC |Hotel Manager=C2=A0=

Maze of Cappadocia Hotel | Cappadocia | Turkey=
=C2=A0

www.mazeofcappadocia.com

Tel=C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 : +9=
0 384 219 26 10
=C2=A0

Gsm =C2=A0 =C2=A0 : +90 543 901 06 =
46

Email=C2=A0 =C2=A0 : info@mazeofcappadocia.com

Adres =C2=A0 : Tekelli Mah. Z=C3=
=BCmr=C3=BC Hoca Sok. No:3 U=C3=A7hisar/Nev=C5=9Fehir

=C2=A0

—– Original Message —–
From: Gok=
tug Araz [mailto:goktug.araz@vturizm.com]
To: info@mazeofcappadocia.com Cc: operation@vturizm.com Sent: Mon, 29 Apr 2019 08:17:26 +0000
Su=
bject:

Merhaba,

=C2=A0

Ek=E2=80=99te yar=C4=B1n gece konaklayacak misafirlerimizin=
isimleri mevcuttur.

=C2=A0

Ma=C4=9Fara oda=E2=80=99da konaklayacaklar=
.

=C2=A0

Telefonda da konu=C5=9Ftu=C4=9Fumuz =C3=BCzere katlanabilir=
yatak da eklemenizi rica ederiz.

=C2=A0

=C2=A0

Te=C5=9Fekk=C3=BCr eder,

=C4=B0yi =C3=A7al=C4=B1=C5=9Fmalar dileriz.

=C2=A0

=C2=A0

=C2=A0

=C2=A0

=C4=B0yi =C3=A7al=C4=B1=C5=9Fmalar,

Sayg=C4=B1lar=C4=B1mla / =D0=A1 =D1=83=D0=B2=D0=
=B0=D0=B6=D0=B5=D0=BD=D0=B8=D0=B5=D0=BC / Best Regards

=C2=A0

G=C3=B6ktu=C4=9F ARAZ

Tur Operasyon

Tour Operation

=C2=A0

S=
ogucaksu Mah. Susam Sokak No: 3 Aksu/Antalya/Turkey

T=
el.=C2=A0=C2=A0=C2=A0=C2=A0 :=C2=A0+ 90 (242) 462 20 64=C2=A0 (ext. 514)=

Fax=C2=A0=C2=A0=C2=A0=C2=
=A0=C2=A0 : + 90 (242) 324 10 57

C=
ep=C2=A0=C2=A0=C2=A0=C2=A0 : + 90 (537) 950 75 40 (ext. 1437)

=

goktug.araz@vturizm.com

anextour.com

=
=C2=A0

=C2=A0

=C2=A0

—-=_Part_A605BA3D012D46C4A0CAF25651ECD2B2–

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir